Over

RUIS is een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst waar het experiment centraal staat. In september 2018 opende RUIS haar deuren aan de Hertogstraat 119 in Nijmegen, waar doorlopend programma te zien was: performances, lezingen maar bovenal tentoonstellingen die in samenwerking met jonge kunstenaars gecureerd werden. Momenteel werkt RUIS hard achter de schermen aan een nieuwe visie, identiteit en programma. In 2025 heropenen we onze deuren aan het voormalig Honig terrein.

RUIS streeft naar onderlinge betrokkenheid en samenwerking, en brengt zo een ode aan experimentele hedendaagse kunst. De stichting reageert, communiceert en beweegt rondom hedendaagse tendensen waarin de kunstenaar, het experiment en onderzoek centraal staan. Met als doel het ontstaan van de belangstelling voor, de meningsvorming over en het in de samenleving functioneren van uitingen van (experimentele) kunst te bevorderen.

Niet het ‘eindproduct’ van de maker, maar juist de talentontwikkeling van de kunstenaar staat bij RUIS centraal. Door het proces, de visie en het onderzoek van kunstenaars te tonen beoogt RUIS een inkijkje te geven in het kunstenaarschap van jonge makers binnen en buiten eigen regio. Met als doel dat de bezoeker zich hierdoor met de kunstenaar kan identificeren en zich in het maakproces kan verplaatsen. Dit doet RUIS door transparant te zijn in haar persoonlijke ontwikkelingen, en de liefhebber op ieder moment te verwelkomen. Naast de openingstijden gedurende tentoonstellingen is de bezoeker welkom tijdens de opbouw hiervan om binnen te wandelen terwijl de kunstenaar en curator toewerken naar een nieuwe tentoonstelling in de expositieruimte.

De uitwisseling tussen het publiek van RUIS, de kunstenaars en RUIS als organisatie, is gericht op direct contact en dialoog en beoogt hiermee de kloof tussen hedendaagse kunst en het publiek te verkleinen. Door een basis te bieden aan kunstenaars voor wie hedendaagse experimentele kunst centraal staat, draagt RUIS bij aan het culturele klimaat in het Oosten waardoor het voor kunstenaars interessant wordt zich hier te (blijven) vestigen. RUIS doorbreekt de orde van dag en omarmt de chaos van het dagelijks leven van een kunstenaar.