gevel-ruis

Organisatie

TEAM RUIS
RUIS maakt programma onder leiding van artistiek leider Fenne Saedt, zakelijk leider Janneke Korsten en onmeetbare hulp van vrijwilligers en stagiaires.

Fenne Saedt – Artistiek leider

In 2017 schiep Fenne Saedt de fundering van het concept RUIS. Sindsdien is ze artistiek leider van de tentoonstellingruimte waar ze in samenwerking met jonge kunstenaars tentoonstellingen maakt. Daarnaast werkt ze als freelance curator, redacteur, docent en moderator in het domein van de hedendaagse kunst. 

Janneke Korsten – Zakelijk leider

Janneke Korsten is als kunsthistoricus, schrijver en educator geïnteresseerd in hedendaagse kunst, de manier waarop beelden van nu weerslag vinden in het verleden en de manier waarop beelden van toen vandaag de dag worden waargenomen. Sinds 2023 is ze werkzaam als zakelijk leider van RUIS, daarnaast geeft ze les aan de Docent opleiding van de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan ArtEZ in Arnhem.

BESTUUR RUIS
RUIS onderschrijft de Governance Code Cultuur en onderstreept het belang van goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Bewust omgaan met de Governance-code-cultuur is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector. Het bestuur zorgt dat de directie van de stichting nauw in de gaten wordt gehouden in uitvoering van het programma, dagelijks handelen en het nastreven van de ambities en doelen.

Brieke Drost – Voorzitter

Brieke Drost is beeldend kunstenaar en curator. In 2012 was Brieke een van de mede-oprichters van Code Rood, een kunstinitiatief in Arnhem bestaande uit vijf kunstenaars. Op een intuïtieve, gastvrije wijze organiseerde deze organisatie tot 2017 een dynamisch programma met experimentele exposities.

Loes van Huisseling – Secretaris

Loes van Huisseling is afgestudeerd kunsthistorica en werkt momenteel als beleidsmedewerker afdeling cultuur van de gemeente Den Bosch.

Cees van Diemen – Penningmeester

Cees van Diemen helpt (creatieve) ondernemers met het waarmaken van hun ideeën en het opstarten van een bedrijf. De afgelopen jaren heeft hij veel ervaring opgedaan in diverse besturen waardoor zijn netwerk in Nijmegen met zowel de gemeente als Nijmeegse ondernemers zoals bierbrouwerij Oersoep groot is.

Mario Sergio Alvarez – Algemeen bestuurslid

Mario Sergio Alvarez is een hedendaagse beeldend kunstenaar. In zijn kunstpraktijk is context een terugkerend thema. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in de manier waarop context politieke en culturele spanningen in de samenleving creëert. Maar ook de manier waarop context vorm geeft aan het concept van “identiteit”, “nationaliteit” en “thuis”.
Geïnspireerd door zijn eigen ervaringen opgroeiend in Cuba, bevraagt hij verschillende aspecten van deze concepten door middel van multidisciplinaire kunst zoals video, fotografie, installaties en schilderijen.