Support us

Stichting RUIS Nijmegen zet zich in voor een levendig cultureel klimaat in Nijmegen en omstreken. We streven naar hoogwaardige tentoonstellingen, bieden ondersteuning aan kunstenaars bij het creëren en presenteren van hun werk, en brengen dit werk graag onder de aandacht van een breed publiek.

Waardeert u ons tentoonstellingsprogramma en de rol die RUIS speelt in het beeldende kunstlandschap van Nijmegen? Sluit je dan aan bij de RUIS Family. Uw bijdrage helpt ons om onze missie te versterken en andere inkomsten te genereren.

Als RUIS Family-lid wordt u uitgenodigd voor exclusieve evenementen en houden we u op de hoogte van het laatste nieuws. Bovendien ontvangt u onze oprechte dankbaarheid en zetten we ons in om samen met uw donatie een waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van beeldende kunst in Nijmegen.

Stichting RUIS Nijmegen heeft een culturele ANBI-status, waardoor uw donatie tot 125% aftrekbaar is van uw belastingaangifte. Dankzij de Geefwet kunnen giften aan Culturele ANBI’s met 25% verhoogd worden, met een maximum aan schenkingen van €5.000 per jaar. U kunt Stichting RUIS Nijmegen steunen met een eenmalige of periodieke gift. De RUIS Family bestaat uit de volgende leden:

RUIS ROYAAL

RUIS Royaal is gericht op organisaties en bedrijven die op jaarbasis een grotere schenking doneren, minimaal €1000,-. Als tegenprestatie organiseert RUIS een netwerkborrel met verdiepende lezing, passend bij de tentoonstelling ter verbreding van een netwerk van schenkingspartners. 

RUIS BESTIE

Besties zijn bezoekers die RUIS met regelmaat bezoeken en een hart voor de kunst hebben. Een RUIS Bestie schenkt jaarlijks €50,-. Hiervoor ontvangt deze de nieuwsbrief, winterpost kunstkaarten en een zomerpakket met leesvoer voor op het (waal)strand. 

Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk RUIS te steunen met een eenmalige gift.

Een eenmalige gift aan Stichting RUIS Nijmegen kan worden afgetrokken van uw fiscale jaarinkomen. De hoogte van de aftrek hangt af van uw inkomen. Als meer dan 1% van uw inkomen aan goede doelen is besteed (de drempel), is het gedeelte daarboven fiscaal aftrekbaar, tot een maximum van 10% van uw inkomen. Meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI-instellingen kunnen bij elkaar worden opgeteld.

GEGEVENS RUIS

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) of het fiscaal nummer = 857769285
Het KVK (Kamer van Koophandel) nummer = 69178003

BIJLAGEN