Tell (a) Tale

12.02.2020

Dear artwork

Dear Bubble,

Jasper Tork schrijft brieven naar kunstwerken. Iedere tentoonstelling licht hij een kunstwerk uit dat hem op is gevallen in de vorm van een brief vol vragen, observeringen, complimenten of opmerkingen. Soms sympathiek, soms arrogant.

Dear Bubble,

gemaakt van plastic,
gemaakt om te beschermen.
gemaakt voor het beschermen van dat wat dierbaar is,
van dat wat niet verloren mag gaan.
het niet verloren gaan tijdens…
het zorgen dat andere zaken niet verloren gaan.
om in te pakken.
om af te plakken, om af te schermen.
om in te perken van dat wat juist buiten de perken wilt treden,
van dat wat de drang heeft de ongebaande paden te betreden.
en hier ben je dan,
hier ben je dan tot rust.
hier ben je het geen waar je eigenlijk tegen zou beschermen.
een nieuwe laag, met meer volume dan een laag.
je bent hier aanwezig zodra er meer dan alleen jij is.
je doet het pas zodra er warmte binnen treed,
van nature of kunstmatig.
warmte van een beweging,
of als oplossing voor gebrek aan beweging.
iets zet jou in werking,
niets zet jou aan het werk,
uit jezelf doe jij het niet.
pas als men je reden geeft gebeurt het.
bijna onmerkbaar subtiel, toch onmiskenbaar opmerkelijk.
een gloeiende vonk die wilt ontsnappen uit de haard,aangemoedigd door de wind te rennen,
om nooit meer terug te keren,
voor altijd weg te blijven,
om ooit weer neer te dalen.
weer een nieuw doel te dienen.
de perfecte tegenspeler,
in een spel dat stil ligt,
niet gespeeld wordt.
zonder einde of begin
de lucht maak jij zichtbaar, zonder haar te laten zien.
je erkent haar bestaan, zonder je eigen te ontkennen.
onbevlekt en niet besmeurd,
maar schoon is anders.
deinend op een golf die maar niet zichtbaar lijkt te worden.
enkel jij maakt dat er iets te zien valt.
men zal jou voorbijlopen als er niet bij stilstaan.
maar niet stil staan zullen ze moeten,
om jou te zien voor wat je bent.